ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...

حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس سیرجان-نی ریز که حامل سربازان ترخیصی پادگان آموزشی 05 کرمان بود را به خانواده های این عزیزان و ملت داغدار تسلیت عرض میکنم...

طبقه بندی موضوعی نیمکتـــــ
آخرین نظرات نیمکتـــــ
دوستــــــــان نیمکتـــــ

حدیث شریف کساء

ذکر نشود این خبر (و سرگذشت) ما در انجمن ومحفلى از محافل مردم زمین که در آن گروهى از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکى باشد جز آنکه خدا اندوهش را برطرف کند و نه غمناکى جز آنکه خدا غمش را بگشاید و نه حاجتخواهى باشد جز آنکه خدا حاجتش را برآورد...

فرازی از حدیث شریف کساء

عمریست دخیلم...