ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...
طبقه بندی موضوعی نیمکتـــــ
آخرین نظرات نیمکتـــــ
  • ۶ تیر ۹۵، ۱۵:۱۲ - سید محمد رضی زاده
    طیب الله
دوستــــــــان نیمکتـــــ

حدیث شریف کساء

ذکر نشود این خبر (و سرگذشت) ما در انجمن ومحفلى از محافل مردم زمین که در آن گروهى از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکى باشد جز آنکه خدا اندوهش را برطرف کند و نه غمناکى جز آنکه خدا غمش را بگشاید و نه حاجتخواهى باشد جز آنکه خدا حاجتش را برآورد...

فرازی از حدیث شریف کساء

عمریست دخیلم...