ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺗــــــــ ...
طبقه بندی موضوعی نیمکتـــــ
آخرین نظرات نیمکتـــــ
دوستــــــــان نیمکتـــــ

تنها گریه کن ... :"(


دریافت
مدت زمان: 28 دقیقه 14 ثانیه

توضیحات: عذر خواهی بابت کیفیت پایین

سردار...

هر آنکه دلش

قیمتی شد به عشق

سرش را ستانده اند

آنانکه بی سر اند

سردار ترند

...